Popüler İçerikler

Siroz Başlangıcı

Siroz Başlangıcı, Karaciğeri vücudumuzun kimya fabrikası olarak çalışan bir organı olarak tanımlayabiliriz. Kan şekerinin düzenlenmesinden tutun, yağ, şeker ve proteinlerin birbirine dönüştürülmesi işlemlerine kadar bir çok görevi vardır. Hücreleri düzenli bir biçimde sıraya dizilmiştir. Başta alkol kullanılması ve sık olarak tüketilmes...

Siroz Evreleri

Siroz evreleri, Kronik karaciğer hastalıkları son aşamada karaciğerin nedbeleşmesine (fibroz) yöntem açabilir. Eğer karaciğer kocaman ölçüde nedbeleşmişse buna siroz denir. En geniş sebepleri müzmin virüs hepatitleri, içki ve yabancı toksinler, metabolizma hastalıkları ve otoimmün hastalıklardır. Karaciğer sirozunda zehirli maddelerin i...

Siroz Bulaşıcımıdır

Siroz bulaşıcı mıdır, siroz karaciğerin hücrelerindeki hasarın devam artmasıyla ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Çeşitli nedenlerden kaynaklansa da, en fazla alkol tüketimi ve hepatit hastalıkları sonucunda gelişir. Siroz hastalığı bulaşıcı olmasa da, eğer hepatit hastalığı sonucunda geliştiyse, hepatit bulaşıcıdır. Yapılacak ka...

Primer Biliyer Siroz

Primer biliyer siroz ,nadir olarak görülen ve %90 oranla kadınlarda daha çok görülen ender bir otoimmün hastalıktır. Bu rahatsızlıkta ilk olarak safra yollarının saldırıya uğrayıp tahrip edilmektedir. Uzun vadede iltihaplanmanın tüm karaciğer dokusunu sarmakta olduğu ve son evrede siroza neden olduğu görülmektedir. Bu sorun aslında siroz olu...

Siroz Hastalığı Aşamaları

Siroz hastalığı aşamaları, siroz karaciğerdeki potansiyel şekilde yaşamı tehdit edici geri dönüşümsüz skarlaşması olarak tanımlanır. İleri aşamada karaciğer % 80-90 oranında hasar görebilir, bu hasarlı alanlara skar doku geçer. Siroz alkolden, hepatit gibi viral enfeksiyonlardan, ilaçlar, demir birikimi gibi toksik maddelerden, ...

Siroz Çeşitleri

Siroz Çeşitleri, Siroz dendiği zaman çeşitli biçimleriyle karaciğer sirozu akla gelir. Ama yine de karaciğer sirozuyla safra sistemine bağlı sirozu birbirinden ayırt etmek gerekir. Karaciğer sirozu küçük yumrulu ya da büyük yumrulu olarak iki şekilde olabilir. Küçük yumrular portal ya da alkolik si­roz olarak da adlandırılan Laennec si­...

Karaciğer Sirozu Nedir

Karaciğer sirozu nedir, Karaciğer sirozu, karaciğerin potansiyel olarak yaşamı riske eder nitelikte olan geri dönüşümsüz yoldur. İleri safhada, karaciğerin yüzde seksen ile yüzde doksan tahrip görebilir ve yerine ölü doku geçebilir. Siroza, alkol, viral enfeksiyon, toksik madde veya bilier sistemin blokajıyla yıllar devam eden k...

Hepatit B Siroz

Hepatit B Siroz, karaciğerde hücre iltihabı yada hücre zarı iltihabı olarak ta bilinir. Kanser hastalığı olmayıp tedavisi ihmal edilir ertelenirse kansere çevirme riski yüksek bir hastalık çeşididir.Türkiye'de taşıyıcılık %5-8 oranındadır. Hepatit B Nasıl Bulaşır, genellikle insandan insana sıvı ile b...

Siroz İlaçları

Siroz ilaçları en basit tanımı ile karaciğerde yaraların oluşması sorununun tedavisinde kullanılan ilaçlar olarak tanımlanabilmektedir. Siroz hastalığı sırasında normal karaciğer hücrelerinin ölüp yerini bağ dokusu hücrelerine bırakması ve karaciğer dokusunun düzeltilemeyecek derecede tahrip olması durumunda hastayı rahatlatmak amacı ile baz...

Siroz Bitkisel Tedavi

Siroz bitkisel tedavisi doktorun verdiği ilaçlarla beraber uygulayabileceğiniz, siroz hastalığın vermiş olduğu ağrıları azaltmaya yarayan ve ilaçların iyileştirme etkisine destek olacak tedavi yöntemleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Siroz rahatsızlığına karşı gelebilen niteliklere sahip bitkilerden oluşan bu tedavi yöntemlerini uygu...

Siroz Hastalığı Hangi Organda Görülür

Siroz hastalığı hangi organda görülür, diye baktığımız zaman karaciğer iltihabı anlamına gelen Siroz hastalığının doğal olarak karaciğerde oluştuğu görülür. Karaciğerde kronik bir hastalık olan siroz çeşitli sebeplere bağlı olarak ortaya çıkabiliyor olsa da hücre temelindeki oluşum sürecinin her zaman aynı olduğu görülür. Sirozl...

Siroz

Siroz, karaciğer fonksiyonlarının kaybedilmesine neden olan ve normalde karaciğerde bulunmakta olan lobül işlevsel birimlerinin sertleşmesi ve nebdeleşmesi ile yerini geri dönüşü olmayan fibrozis dokusuna bırakan patolojik bir durumdur. Ancak bu durum neredeyse her zaman kronik karaciğer iltihabı olarak açıklanmaktadır. Türkiye'de en çok vir...

İlerlemiş Siroz Hastalığı

İlerlemiş siroz hastalığı; karaciğerde meydana gelen doku hücrelerinin tahribatı sonucu yara oluşumu ile sonuçlanan siroz hastalığında karaciğer fonksiyonlarında bozulmalar meydana gelmektedir. Karaciğer siroz hastalığı genellikle aşırı alkol tüketimi sonucu ortaya çıkan bir karaciğer hastalığı olmasının yanı sıra aşırı antibiyotik gi...

Dekompanse Karaciğer Sirozu

Dekompanse Karaciğer Sirozu, Siroz hastalığı yaşamı olumsuz etkileyen ve hastalığın düzelme şansının çok düşük olduğu düşünülen hastalıktır. Dekompanse karaciğer hastalığı, aşırı alkol tüketimi, aşırı sigara tüketimi, hepatit enfeksiyonu ve vücutta demir birikimi gibi toksit maddelerden dolayı karaciğerin...

Kardiyak Siroz

Kardiyak Siroz, Kronik kalp yetmezliği sonucu ortaya çıkan bir karaciğer hastalığıdır. Bir başka deyişle açıklayacak olursak; Kardiyak siroz: sağ kalpte meydana gelen hastalıklar sonucunda ortaya çıkan, nadir rastlanan bir siroz hastalığıdır. Bu hastalığa sahip olan hastalarda, karaciğerde meydana gelen kan akışındaki kesilme sonucu karaciğ...

Siroz 3 Evre

Siroz 3 evre, Karaciğer sirozu, viral ve parazit enfeksiyonları başta olmak üzere, kronik alkolizm, frengi hastalığı,metabolizma bozuklukları, genetik faktörler, immunolojik bozukluklar, kalp yetmezliği, safra yollarında tıkanıklık, kimyasal ajanlar ve sebebi bilinmeyen bir çok nedene bağlı olarak ortaya çıkar.

Karaciğer Sirozu

Karaciğer sirozu, karaciğer hücrelerinin yerine skar dokusunun oluşturduğu bir rahatsızlıktır. Karaciğerin fonksiyonlarında azalmaya neden olur. İlerleyen aşamalarda karaciğerdeki hasar yüzünden, karaciğer nakli kaçınılmaz olur. Amerika'da yapılan araştırmada karaciğer sirozunun en fazla görülen ölüm nedenleri içinde 8. sırada b...

Karaciğer Fibroz Ve Sirozu

Karaciğerde fibroz ve sirozu; karaciğer vücut için çok önemli bir organ olup, karaciğerinde oluşabilecek hastalık, fizyolojik bozukluk gibi bir durumda tüm vücut sistemik olarak etkilenmektedir. Karaciğerde kronik bir hastalık da son evrelere gelindiğinde, karaciğer dokusunda oluşan yaraların, nedbe dokusu oluşarak kapanmaktadır ve bu...

Alkole Bağlı Siroz

Alkole Bağlı Siroz, Alkol içenlerin yüzde 15 inde bu hastalık meydana gelmektedir. Bazı alkolik hastalarda hepatit çok hızlı yayılarak siroz hastalığı çok çabuk meydana gelebilir. Bu yüzden hasta olan kişi ne olduğunu anlamadan çok kısa bir sürede bu hastalığın pençesine yakalanmış olur hatta bazen çok geç bile kalınmış olabilir. Yani sinsi ...

Siroz Nedenleri

Sirozun nedenleri söz konusu olduğunda batı ülkelerinde aşırı alkol kullanımının, ülkemizde ise kronik viral hepatitlerin en önemli nedenler olduğu görülmektedir.Alkolün Siroza EtkileriKişinin 10 yıldan daha uzun süredir aşırı derecede alkol kullanımı sonucunda siroza sebep ...

Siroz Hastalığı Nedir

Siroz Hastalığı Nedir, Kan şekerinin düzenlenmesi ve proteinlerin sentezlenmesi gibi bir çok önemli görevi bulunan karaciğer düzenli olarak dizilmiş hücrelere sahiptir. En öenmlisi alkol olmak üzere hepatit türü hastalıklar karaçiğerin yapısını bozarak, karaciğer hücrelerini hasara uğratmaktadır ve hücrelerin yok olması ile karaciğer...

Hepatit C Siroz

Hepatit C Siroz; Bu hastalığa neden olan bir virüstür. Bu virüs RNA virüsü olarak bilinen HCV virüsüdür. En küçük virüsler arasında yer alır. Karaciğerde siroz ve kanser hastalığına neden olmaktadır. Ülkemizde oldukça yaygın bir hastalık olmaya başlamıştır. Daha öncelerden tedavisi olmayan bu hastalığın artık son zamanlar da aşı ile tedavisi...

Alkolik Siroz

Alkolik siroz, vücut için oldukça zararlı olan alkolün tüketilmesi ile meydana gelen bir rahatsızlıktır. Karaciğerde meydana gelen bu rahatsızlık çok ciddi durumların oluşmasına neden olabilmektedir. Karaciğerin vücutta önemli işlevleri vardır. Vücudun kimya fabrikası olan bu organ kan şekerinin düzenlenmesine, şeker, yağ ve proteinleri...

Siroz Nedir

Siroz Nedir, İnsan vücudunda çok önemli görevler üstlenerek yaşamı çok geliştiren ve insanların vücudunun birçok gereksinimini karşılayan karaciğer bizler için son derece önemlidir. Böylesine önemli görevler alan karaciğerin aynı şekilde önemsenecek hastalıkları da bulunmaktadır. Bu hastalıklardan biri ise sirozdur. Siroz; karaciğerin y...

Kriptojenik Siroz

Kriptojenik Siroz: Kriptojenik Siroz hastalığı Sarılık sonrası ortaya çıkan siroz olarak bilinir. Sarılık virüsünün sebep olduğu ya da bilinmeyen bir nedenden dolayı ortaya çıktığı kriptojenik siroz, kronik karaciğer hastalığının son evresidir. Bu hastalığı yapan sebebi belli olmayan nedenlerin çoğunun bir virüse bağlı olma i...

Primer Siroz

Primer Siroz; Bu siroz çeşidi çok nadir olarak görülen görülürse de gene olarak bayanlarda görülen siroz çeşididir. Bu hastalıkta ilk belirti safra yollarının tahrip olması ile ortaya çıkar. Uzun bir zaman sonra karaciğerin etrafında iltihaplanmalar görülür ve artık son evrede primer siroz adı verilen hastalığa neden olmaktadır. Bu ha...

 

Siroz Başlangıcı
Siroz Evreleri
Siroz Bulaşıcımıdır
Primer Biliyer Siroz
Siroz Hastalığı Aşamaları
Siroz Çeşitleri
Karaciğer Sirozu Nedir
Hepatit B Siroz
Siroz İlaçları
Siroz Bitkisel Tedavi
Siroz Hastalığı Hangi Organda Görülür
Siroz
İlerlemiş Siroz Hastalığı
Dekompanse Karaciğer Sirozu
Kardiyak Siroz
Siroz 3 Evre
Karaciğer Sirozu
Karaciğer Fibroz Ve Sirozu
Alkole Bağlı Siroz
Siroz Nedenleri
Siroz Hastalığı Nedir
Hepatit C Siroz
Alkolik Siroz
Siroz Nedir
Kriptojenik Siroz
Primer Siroz
Popüler İçerik
Siroz Başlangıcı
Siroz Başlangıcı
Siroz Başlangıcı, Karaciğeri vücudumuzun kimya fabrikası olarak çalışan bir organı olarak tanımlayabiliriz. Kan şekerinin düzenlenmesinden tutun, yağ,...
Siroz Evreleri
Siroz Evreleri
Siroz evreleri, Kronik karaciğer hastalıkları son aşamada karaciğerin nedbeleşmesine (fibroz) yöntem açabilir. Eğer karaciğer kocaman ölçüde nedbeleşm...
Siroz Bulaşıcımıdır
Siroz Bulaşıcımıdır
Siroz bulaşıcı mıdır, siroz karaciğerin hücrelerindeki hasarın devam artmasıyla ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Çeşitli nedenlerden kaynaklansa da, e...
Primer Biliyer Siroz
Primer Biliyer Siroz
Primer biliyer siroz ,nadir olarak görülen ve %90 oranla kadınlarda daha çok görülen ender bir otoimmün hastalıktır. Bu rahatsızlıkta ilk olarak safra...
Siroz Hastalığı Aşamaları
Siroz Hastalığı Aşamaları
Siroz hastalığı aşamaları, siroz karaciğerdeki potansiyel şekilde yaşamı tehdit edici geri dönüşümsüz skarlaşması olarak tanımlanır. İleri aşamada kar...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Siroz Başlangıcı
Siroz Evreleri
Siroz Bulaşıcımıdır
Primer Biliyer Siroz
Siroz Hastalığı Aşamaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2019